Målsägandebiträde

Advokat Anna Ekvall är specialiserad på att företräda brottsoffer som målsägandebiträde.

Anna åtar sig uppdrag för brottsoffer i hela Sverige och avseende alla olika brott.

Du som målsägande kan begära Anna som ditt målsägandebiträde redan under förundersökningen! Enklast gör du detta i samband med polisanmälan. Anna kan även vara med dig som stöd när du gör din anmälan.

Särskild företrädare för barn

Advokat Anna Ekvall är specialist på att företräda barn & unga vid barnförhör på Barnahus.

Hon har tillsammans med Barnahus Huddinge/Botkyrka tagit fram den första praktiska kursen någonsin om hur man företräder barn.

Anna är tillgänglig för uppdrag från tingsrätter i hela Sverige. Även under helger & högtider.

LVU

Advokat Anna Ekvall företräder barn & föräldrar i LVU-mål vid förvaltningsrätterna samt under pågående utredning hos socialtjänsten.

Du som ung eller förälder kan begära Anna som ditt offentliga biträde hos förvaltningsrätten eller redan hos socialtjänsten under pågående utredning!

Anna är tillgänglig för uppdrag från förvaltningsrätter i hela Sverige. Även under helger & högtider.

Anna kan även anlitas som privat ombud i mål om LVU.

Vårdnad, boende & umgänge

Advokat Anna Ekvall företräder föräldrar i vårdnad-, boende- & umgängesmål.

Under åren har Anna kommit att frekvent anlitas som ombud för mammor som bor med sina barn på skyddade boenden runt om i landet. Även som målsägandebiträde för mammorna. Annas insatser har varit mycket uppskattade av såväl mammor som boenden!

Anna hjälper dig som förälder att ansöka om rättsskydd i hemförsäkringen eller statlig rättshjälp. För det fall vare sig rättskydd eller rättshjälp täcker tvisten kan Anna agera privat ombud för dig.

Anna åtar sig uppdrag i hela Sverige.

Asyl samt övriga uppehållstillstånd

Advokat Anna Ekvall företräder sedan många år barn & vuxna i ärenden om asyl samt övriga uppehållstillstånd och ärenden om verkställighetshinder och förvar.

Du kan begära Anna som ditt offentliga biträde hos Migrationsverket.

Anna åtar sig uppdrag i hela Sverige.